Home  / 

Privacy statement

Ieder product is handgemaakt en origineel !

PRIVACY STATEMENT

4dox Nederland webwinkel heeft als kernactiviteit de verkoop van gepersonaliseerde producten voor honden en hondeneigenaren. Bij het adviespraktijk gaat het vooral om het adviseren en passen van hondentuigen, deze kan de klant daarna zelf bestellen en samenstellen via de website. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens. 4dox Nederland respecteert jouw privacy en is ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In dit privacystatement informeren we je hierover. Heb je over dit privacystatement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het verwerken van je bestelling(en) en betaling;
 • communicatie over je bestelling(en);
 • verzenden van je bestelling(en);
 • communicatie over je afspraak;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

 

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 4dox Nederland de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnumeer;
 • E-mailadres;
 • Factuuradres;
 • Leveringsadres;
 • Bedrijfsgegevens;

Je persoonsgegevens worden door 4dox Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 

Gedurende de looptijd dat je klant bij ons bent en daarna voor de overzicht van al bestellingen en de financiële administratie (ter verplichting door de Belastingdienst) voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

 

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met je, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Jij hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacystatement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van jouw gegevens ?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

 

Wij maken gebruik gebruik van derde partij in verband met:

 

 • het beheer van onze administratie, boekhouding en factuursysteem (SnelStart, Sir Charles administratie)
 • het beheer van onze website onderhoud en hosting
 • het verzorgen van pakketverzendingen (MyParcel)
 • het produceren van de bestelde producten (uitsluitend alleen de medewerkers en eigenaren van 4dox.cz in Tsjechië)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens 4dox Nederland van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij jouw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om jou te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft je buttons aan van bijvoorbeeld Facebook. Met deze buttons kun je informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om het privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM WINKELEN BIJ ONS?

Gemaakt op maat

Alle producten worden speciaal voor u gemaakt! 4dox Nederland helpt met de juiste keuze en geeft advies, 4dox zijn de masters achter de naaimachines

Gezondheid

Het juiste hondentuig, type en maat, de juiste bandbreedte, het juiste product voor uw hond. We doen het mogelijke om te zorgen dat onze producten vooral gezond zijn voor honden.

Zorgvuldigheid

Goede kwaliteit en goed passend handwerk leveren is ons doel! Iedere bestelling wordt goed gecontroleerd en ieder product wordt zeer zorgvuldig gemaakt en meerdere keren nagekeken!

Passen tuigen en kleding

Voor afspraken om kleding of tuigjes te passen / op te meten, neem gerust contact met ons op! Passen kan in Middelbeers of Valkenswaard (Brabant nabij Eindhoven/Tilburg). Huidige geplande data voor passen staan bij 'Contact'.